Bielska Orkiestra Kameralna i Kwintet Smyczkowy Bielskiej Orkiestry Kameralnej

Bielska Orkiestra Kameralna działa od 1982 roku. Koncertuje w siedzibie Bielskiego Centrum Kultury, a także w obiektach sakralnych miasta. Orkiestra wykonuje bardzo zróżnicowany repertuar - od muzyki baroku, przez muzykę współczesną, aż do muzyki popularnej i rozrywkowej.

Przez pierwsze dziesięć lat stanowisko kierownika artystycznego zajmował Tadeusz Kocyba, a od roku 1992 funkcję tę pełni Witold Szulakowski.

Bielska Orkiestra Kameralna bierze udział w najważniejszych przedsięwzięciach artystycznych i muzycznych naszego miasta. Głównie są to festiwale organizowane przez Bielskie Centrum Kultury: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha, Festiwal Muzyki Sakralnej Sacrum in Musica, Festiwal Kompozytorów Polskich.

Z Bielską Orkiestrą Kameralną współpracują stale tej miary dyrygenci co: Mirosław Jacek Błaszczyk, Jerzy Salwarowski, Kazimierz Kryza. W koncertach biorą udział wybitni polscy soliści: Wiesław Ochman, Iwona Hossa, Adam Zdunikowski, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny czy Ewa Pobłocka.

Orkiestra towarzyszy także chórom. Wśród nich znalazły się m.in. Chór Filharmonii Śląskiej, Młodzieżowy Chór Resonans con tutti oraz bielskie chóry Ave Sol i Bielski Chór Kameralny.

Poza repertuarem muzyki poważnej orkiestra prezentuje również koncerty muzyki popularnej i rozrywkowej. Wśród dyrygentów prowadzących te koncerty należy wymienić: Sławomira Chrzanowskiego, Krzesimira Dębskiego, Andrzeja Marko czy Andrzeja Zubka. Solistami tych koncertów byli tej miary piosenkarze i instrumentaliści co: Adam Makowicz, Gheorghe Zamfir, Urszula Dudziak, Zbigniew Wodecki, Jacek, Wójcicki i wielu innych.

Orkiestra w ostatnich latach brała udział w prawykonaniach utworów oratoryjnych kompozytora i pianisty Janusza Kohuta. Bielska Orkiestra Kameralna koncertowała w wielu miastach Polski, a także za granicą (Słowacja, Czechy, Niemcy, Włochy, Holandia), wykonując głównie muzykę kompozytorów polskich. BOK ma na swoim koncie płytę - pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka nagrała utwory Henryka Wieniawskiego, Mieczysława Karłowicza i Wojciecha Kilara.

W sytuacji, kiedy partytura wymaga zwiększonej obsady Orkiestry przyjmuje ona nazwę Bielskiej Orkiestry Festiwalowej.

W ramach orkiestry działa także Kwintet Smyczkowy, składający się z muzyków Bielskiej Orkiestry Kameralnej i artystów Państwowej Filharmonii Śląskiej. Kwintet występował na terenie całego kraju, dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych. Zespół oprócz muzyki klasycznej posiada w repertuarze m.in. cykle koncertowe: Od Bacha do Beatlesów, Melodie Świata, Cygański Romans, W kręgu Wiednia.

 

14 marca 2017 r. - jubileusz 35-lecia orkiestry

Koncert z okazji 30 -lecia orkiestry odbył się 7 marca 2012 r.

 relacja z jubileuszowego koncertu - soliści Leszek Możdżer, Krzysztof Jakowicz