FKP 2013

XVIII FESTIWAL KOMPOZYTORóW POLSKICH IMIENIA PROF. HENRYKA MIKOŁAJA GóRECKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 18 - 20 PA¬DZIERNIKA 2013

18.10.2013 godz. 11.00  Sala Koncertowa,    Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Bielsku-Białej    

                               

KONCERT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WRęCZENIE NAGRóD LAUREATOM KONKURSU WIEDZY  O KOMPOZYTORACH

WYKONAWCY:

BIELSKA ORKIESTRA FESTIWALOWA

DZIECIęCY CHóR MIESZANY PAńSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

W BIELSKU – BIAŁEJ

DYRYGENT:

ANDRZEJ KUCYBAŁA

W PROGRAMIE:

H. M. GóRECKI – TAńCE SYMFONICZNE

W. LUTOSŁAWSKI – PIEŚNI NA CHóR DZIECIęCY I ORKIESTRę

K. PENDERECKI – SERENADA NA SMYCZKI


18.10.2013 godz. 18.00 Sala Koncertowa BCK,    Dom Muzyki


KONCERT INAUGURACYJNY Z OKAZJI 80. ROCZNICY URODZIN PROF. HENRYKA MIKOŁAJA GóRECKIEGO

ORKIESTRA I CHóR FILHARMONII ŚL¡SKIEJ  IM. H. M. GóRECKIEGO

DYRYGENT:

MIROSŁAW JACEK BŁASZCZYK

SOLIŚCI:  

CAROL WINCENC – FLET

IWONA HOSSA – SOPRAN

ADAM KRUSZEWSKI - BARYTON

W PROGRAMIE:

HENRYK MIKOŁAJ GóRECKI

SZEROKA WODA op. 39 na chór mieszany a cappella

CONCERTO-CANTATA op. 65 na flet solo i orkiestrę

SYMFONIA NR 2 „KOPERNIKOWSKA” op. 31 na sopran i baryton solo,

chór mieszany i orkiestrę

 

19.10.2013 godz. 18.00 Sala Koncertowa, Państwowa Ogólnokształcąca  Szkoła Muzyczna w Bielsku-Białej

                         

KONCERT Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN  WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

WYKONAWCY:

ŚL¡SKA MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA

DYRYGENT

WOJCIECH MICHNIEWSKI

SOLISTA:

MARCIN ZDUNIK - WIOLONCZELA

PROGRAM:

WITOLD LUTOSŁAWSKI

MUZYKA ŻAŁOBNA na orkiestrę smyczkową

KONCERT WIOLONCZELOWY

SYMFONIA NR 4

20.10.2013 godz. 18.00 Kościół św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej /Aleksandrowice/


KONCERT Z OKAZJI 80. ROCZNICY URODZIN  PROF. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

WYKONAWCY:

NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA

W KATOWICACHCHóR FILHARMONII KRAKOWSKIEJ

DYRYGENT:

KRZYSZTOF PENDERECKISOLIŚCI:

IWONA HOSSA – SOPRAN

AGNIESZKA REHLIS – MEZZOSOPRAN

THOMAS BAUER – BARYTON

RAFAŁ BARTMIńSKI – TENOR

W PROGRAMIE:

 

KRZYSZTOF PENDERECKI

MISSA BREVIS

AGNUS DEI na smyczki

CHACONNE IN MEMORIA JAN PAWEŁ II

/ fragment POLSKIEGO REQUIEM /

TE DEUM


Bilety: 18 października g. 18.00 - 40 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), 20 października g. 18.00 - 40 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy),