Grzegorz Niemczuk – polski pianista klasyczny w BCK