Zmarł Horst Weiss

Nie żyje Horst Weiss, Honorowy Obywatel Bielska-Białej - radny, a następnie burmistrz jednej z dzielnic zaprzyjaźnionego z naszym miastem Wolfsburga. Miał 72 lata.

Trudno zliczyć te tysiące kilometrów, jakie Horst Weiss zrobił w drodze do Polski, a zwłaszcza do Bielska-Białej z Wolfsburga, miasta, z którym związał swe życie. Zawsze w tej drodze towarzyszyła mu żona Gisela. Jej pomoc, również językowa (urodziła się w Giszowcu) była bardzo cenna. On sam pochodził z Usti nad Łabą. Losy wojenne skierowały Weissów do Wolfsburga, a po wojnie zaczęło się nowe życie, nowa nadzieja. Horst, jak większość przybyłych do tego miasta, swą zawodową karierę związał z zakładami Volkswagena, gdzie przez wiele lat pełnił rolę dyrektora zarządzającego hotelami pracowniczymi. Sprawy socjalne, ludzkie, były mu zawsze bliskie.

Naturalne więc było, że zajął się też pracą społeczną na rzecz swego miasta. Przez 25 lat był radnym w dzielnicy Wolfsburga – Detmerode, przez 10 lat pełnił funkcję jej burmistrza. Przez 25 lat był też prezesem Towarzystwa Niemiecko-Polskiego, stowarzyszenia, które wywodzi się z zakładu Volkswagena. Inicjatorem kontaktów z Polską był tam pastor Rudolf Dohrmann z diakonii zakładowej, a kolega Horsta Markwatt Schmidt był tą osobą, która po raz pierwszy trafiła do Bielska-Białej (do Fiata) i do Oświęcimia. On też w marcu 1980 roku założył w Wolfsburgu Towarzystwo Niemiecko - Polskie. To Horstowi i jego kolegom z towarzystwa można zawdzięczać powstanie na terenie zakładów pomnika upamiętniającego losy robotników przymusowych, jakich hitlerowcy kierowali tam w czasie wojny głównie z Polski i Rosji. Drugie wywalczone przez Horsta miejsce pamięci to cmentarz dzieci byłych robotników przymusowych, które zmarły w pierwszych miesiącach życia w czasie wojny. Za sprawą towarzystwa w mieście powstało muzeum, w którym zgromadzono materiały dokumentacyjne z tamtych smutnych lat, liczne pamiątki po więźniach, przejmujące fotografie. Towarzystwo zajęło się też grupą tych robotników przymusowych z Polski, z którymi udało się nawiązać kontakt. Na początku było to kilkadziesiąt osób. Mogły one liczyć na dużą pomoc materialną.

W stanie wojennym państwo Weiss opiekowali się Domem Dziecka w Katowicach. Podczas kolejnej wizyty na Śląsku, postanowili przyjechać do Bielska-Białej. Wizyta ta podyktowana była wcześniejszymi kontaktami zakładów VW z Fiatem. Wtedy to, poznali Zygmunta Czernka kierownika Domu Kultury Metalowiec oraz Krzysztofa Jonkisza, który wkrótce został prezydentem miasta. Pierwsza oficjalna delegacja z Wolfsburga przyjechała do Bielska-Białej w maju 1991 roku. Rok później delegacja z Bielska-Białej złożyła rewizytę w Wolfsburgu. W roku 1996 w Bielsku-Białej burmistrz Werner Schlimme i Zbigniew Leraczyk złożyli podpisy pod tekstem umowy o przyjaźni, a w roku 1998 w Wolfsburgu bardzo uroczyście podpisano ratyfikowaną przez obie rady umowę o współpracy partnerskiej. Na ścianie holu Ratusza w Wolfsburgu zawisł herb naszego miasta obok herbów innych partnerów, a Horst Weiss został oznaczony polskim Krzyżem Kawalerskim za działalność na rzecz robotników przymusowych. Ten oficjalny gest umocnił trwającą już i biegnącą własnymi torami współpracę różnych grup zawodowych - policjantów, strażaków. Bardzo prężnie od początku rozwinęły się i trwają do dziś kontakty sportowe i kulturalne. Wiele wspólnych meczów piłkarskich, udział w biegach ulicznych, turniejach, wymiany młodych sportowców, a także koncerty, występy chórów, wystawy, wzajemny udział w dużych imprezach masowych w obu miastach, wymiany grup szkolnych, artystów. Niemal z każdą grupą i z wielu innych okazji, na przykład Dni Bielska-Białej, odwiedzali nas niestrudzeni państwo Weissowie, którzy w każdym środowisku i przy każdej okazji dbali o dobre stosunki polsko-niemieckie i niewątpliwie przyczynili się do pozytywnego wizerunku naszego kraju w Niemczech.

Tytuł Honorowego Obywatela Bielska-Białej został nadany Horstowi Weissowi uchwałą Rady Miejskiej z 5 maja 1994 r.

źródło: www.um.bielsko.pl

um.bielsko.pl