Zmarł Henryk Mikołaj Górecki

12 listopada po długiej i ciężkiej chorobie zmarł jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów - Profesor Henryk Mikołaj Górecki. Był patronem Festiwalu Kompozytorów Polskich, który od kilkunastu lat jest organizowany w Bielsku-Białej.

W dowód uznania Jego zasług dla promocji muzyki klasycznej wśród mieszkańców naszego miasta 15 lipca 2003 roku przyznano Mu honorowe obywatelstwo Miasta Bielska-Białej. Do najważniejszych utworów Góreckiego należą: "Epitafium", "Genesis I-III", "Trzy utwory w dawnym stylu", "Refren na orkiestrę", "Muzyka staropolska", "Ad Matrem", II Symfonia "Kopernikowska", "Beatus vir", "Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową", "Miserere", "Recitativa i ariosa - Lerchenmusik", "Totus Tuus", I Kwartet smyczkowy "Już się zmierzcha", II Kwartet smyczkowy "Quasi una fantasia", "Małe requiem dla pewnej Polki" na fortepian i 13 instrumentów, "Pieśń Rodzin Katyńskich". Kompozytor został wyróżniony m.in. Orderem św. Grzegorza Wielkiego - najwyższym odznaczeniem papieskim, które jest przyznawane osobom świeckim. W październiku tego roku otrzymał najwyższe państwowe odznaczenie - Order Orła Białego.

lc