Sukces bielskiego chóru

W dniach od 15 do 19 maja bieżącego roku Bielski Chór Kameralny działający od dwudziestu sześciu lat pod patronatem Bielskiego Centrum Kultury reprezentował Polskę na 6th Vietnam International Choir Competition w Hoi An  (Wietnam).

 

Udział w wietnamskim festiwalu obok 20 chórów z 10 różnych państw okazał się dla Bielskiego Chóru Kameralnego pod wieloma względami szczególny. Międzynarodowe jury pochodzące z krajów azjatyckich oraz europejskich przyznało bielskiemu zespołowi Złoty Dyplom oraz tytuł zwycięzcy w kategorii chórów kameralnych. I chociaż nie jest to pierwszy tego typu sukces zespołu, to ten wywalczony w rywalizacji ze znakomitymi i różnorodnymi w brzmieniu i ekspresji wykonawczej chórami (m.in. z Singapuru, Indonezji, Estonii, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu) jest wyjątkowy i zdecydowanie uskrzydlający! Bielski Chór Kameralny miał również zaszczyt wystąpić w koncercie inaugurującym festiwal oraz w koncercie towarzyszącym w obecności pana Grzegorza Rybarskiego - przedstawiciela Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi (Wietnam). Występ połączono ze słowem przybliżającym postać naszego rodaka Kazimierza Kwiatkowskiego, który jako architekt i konserwator zabytków pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku wyjechał do Wietnamu, aby ochronić przed zniszczeniem i wyburzeniem najcenniejsze zabytki  tego kraju. Dzięki jego determinacji i ofiarnej pracy cesarskie miasto Hue, starówka w Hoi An oraz czamskie świątynie w My Son zostały wpisane do rejestru światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie pod pomnikiem „Kazika” (tak nazywają go do dziś Wietnamczycy) Bielski Chór Kameralny wykonał koncert, który był znaczącym polskim i dlatego bardzo ważnym dla mieszkańców Hoi An akcentem.

Swoją artystyczną i jak się później okazało - patriotyczną misję bielski zespół miał możliwość dopełnić podziwianiem wietnamskiej kultury, przyrody, zabytków oraz ludzi, którzy przyjmowali ich z niezwykłą gościnnością. Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Hoi An w Wietnamie przyniósł zespołowi nie tylko kolejny sukces, ale utwierdził w przekonaniu, że śpiew i przyjazna, pełna szczerego uśmiechu i temperamentu (zwłaszcza ze strony azjatyckich zespołów) rywalizacja to przygoda życia, która budzi nowy entuzjazm i nadaje znaczący sens wszelkim chóralnym wysiłkom.

Bielski Chór Kameralny bardzo gorąco dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, którzy udzielili zespołowi finansowego oraz duchowego wsparcia, aby jego marzenia mogły przekształcić się w piękną i niezapomnianą muzyczną rzeczywistość.

mk