Regulamin widza BCK

Poniżej zamieszczamy regulamin widza BCK, obowiązujący w czasie trwania epidemii COVID-19.

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Bielskie Centrum Kultury. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa widzów w związku z zapobieganiem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 i obowiązywania stanu epidemii COVID-19.Do przestrzegania niniejszego Regulaminu jest zobowiązany każdy widz korzystajacy z usług Bielskiego Centrum Kultury oraz przebywający na terenie jego obiektu.

REGULAMIN WIDZA BCK

mk