Porządki obrazu

Nową wystawę można oglądać w Galerii Środowisk Twórczych BCK.
Swoje prace pokazuje trójka artystów – Wojciech Leder, Ewa Pełka oraz Tadeusz Gustaw Wiktor.

Kurator wystawy Piotr Czadankiewicz mówi że chodziło mu o pokazanie przez sztukę pewnego porządku w chaotycznym i niezorganizowanym świecie.

Do udziału w wystawie zaprosił Wojciecha Ledera z Łodzi, Ewę Pełkę z Warszawy oraz Tadeusza Gustawa Wiktora z Jeleniej Góry. Dzieła można oglądać w Galerii Środowiski Twórczych. Obrazy są prezentowane w kawiarni Bielskiego Centrum Kultury przy ulicy Słowackiego.

Tadeusz Wiktor, to bardzo ciekawa postać – malarz, rysownik, grafik, projektant, a także muzyk i poeta. Na swoim koncie ma ponad 50 wystaw indywidualnych oraz 400 zbiorowych.

W Bielsku-Białej prezentuje dwa cykle:

- Trzy obrazy, które nazywam Ikonostas lubelski oraz ikony, których centralną częścią jest ostrołuk, jako symbol, archetyp przejścia. Centralną częścią, najistotniejszym tematem jest światło.

Wojciech Leder pokazuje swoje najnowsze obrazy zatytułowane Kuszenie świętego Antoniego. Jak mówi artysta:

- To jest znany motyw z historii sztuki, który przedstawiali Bosch, Dali i Witkacy.

Obrazy powstawały w dość nietypowy sposób:

Wojciech Leder od 2005 roku jest kierownikiem pracowni malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jego prace były pokazywane w najważniejszych polskich galeriach, a także za granicą, m.in. w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Ewa Pełka jest profesorem w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W Galerii Środowisk Twórczych prezentuje obrazy z cyklu Żywioły.

WIĘCEJ O GALERII ŚRODOWISK TWÓRCZYCH