"Nieznane perły muzyki polskiej" - zapraszamy na koncert on-line

"Nieznane perły muzyki polskiej" twórczość Jana Sztwiertni - to kolejny koncert on-line przygotowany przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne oraz Bielskie Centrum Kultury.

Wykonawcy: Joanna Korpiela-Jatkowska  - śpiew, Adam Wagner - skrzypce, Urszula Mizia - wiolonczela, Agata Adamczyk - fortepian,

mk

Sponsorzy główni

sponsorzy

Partnerzy

ministerstwo kultury pzu

Dofinansowano ze srodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objetych
monopolem panstwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych,
w ramach programu „Muzyka”,
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tanca.