Nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury i sztuki wręczone

Dyplom honorowy na Gali wreczenia Ikarów - nagród prezydenta miasta w dziedzinie kultury i sztuki otrzymała Bielska Orkiestra Dęta. Nagród związanych z BCKiem było znacznie więcej. Wręczenie nagród odbyło się w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

Bielska Orkiestra Dęta otrzymała dyplom honorowy - który odebrali kapelmistrz Jarosław Grzyboski oraz opiekun orkiestry Zygmunt Czernek.  W uzasadnieniu nagrody czytamy:

To miejska orkiestra działająca w strukturach Bielskiego Centrum Kultury. Istnieje od 1974 roku i pełni rolę reprezentacyjnej orkiestry Bielska-Białej z powodzeniem wykonując zarówno utwory marszowe, pieśni patriotyczne, jak i współczesną muzykę popularną. Koncertuje w dwóch formacjach: paradnej i wojskowej. Pieczę organizacyjna nad orkiestrą sprawuje od 40 lat Zygmunt Czernek, dyrygentem formacji paradnej jest Jarosław Grzybowski, a formacja wojskowa występuje pod batutą kpt. Wojciecha Piątka. Orkiestra jest nieodłącznym elementem obchodów wielu imprez okolicznościowych oraz uroczystości patriotycznych i sakralnych w naszym mieście.

Tytuł DOBRODZIEJA KULTURY otrzmał FCA Poland, m.in. za wspieranie inicjatyw organizowanych w BCK.

Firma od wielu lat wspiera finansowo organizację miejskich imprez kulturalnych. W ubiegłym roku była głównym sponsorem koncertu „Maria Emilia. Wieczór Fado:” w ramach cyklu „Siesta w drodze” oraz występu zespołu „Russian National Ballet of Siberia Krasnojarsk”, który w sposób niezwykły łączy syberyjską kulturę i tradycję z nowoczesnymi formami artystycznymi. Zdeklarowała również sponsorowanie Festiwalu Kompozytorów Polskich, Festiwalu „Sacrum in Musica” oraz Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej, które niestety nie odbyły się z powodu pandemii.

Ikara za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki otrzymał Jerzy Batycki - organizator i pomysłodawca Bielskiej Zadymki Jazzowej. Bielskie Centrum Kultury było w tym roku współorganizatorem Zadymki.

Ikara za osiągnięcia w roku 2020 otrzymał Jan Pieniążek, uczeń bielskiej Szkoły Muzycznej, wielokrotnie występujący na koncertach organizowanych przez BCK.

Dyplom honorowy dla Grupy Fermenty odebrał Piotr Szczutowski, obecnie pełnomocnik dyrektora Bielskiego Centrum Kultury. Część "fermentowych" koncertów od wielu lat odbywa się w BCK.

 

Wszystki laureatom GRATULUJEMY.

 

mk