KOMUNIKAT COVID

     Ze względu na panujące obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 861 z późniejszymi zmianami), liczba miejsc w Sali widowiskowej jest limitowana.

            Ze względu na panujące obostrzenia wynikającez Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 861 z późniejszymi zmianami), liczba miejsc w Sali widowiskowej jest limitowana. Powyżej przewidzianego limitu, możemy prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie osobom, które posiadają: unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, wyniku testu oraz powrocie do zdrowia w związku z COVID -19.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą: jeśli spełniasz powyższe warunki wybierz ,,bilet z Certyfikatem Covid”.  Każdy widz może wybrać dowolne miejsce w Sali.

Widzowie, którzy dokonali zakupu biletu z dopiskiem ,,bilet dla osoby zaszczepionej” lub ,, bilet z Certyfikatem Covid” od dnia 15 grudnia 2021 r. zobowiązują się do okazania Certyfikatu Covid lub innych w/w zaświadczeń przed wejściem na wybrane wydarzenie.

Żadne informacje zawarte w certyfikatach nie będą zbierane.

     Dodatkowo informujemy o obowiązku zakrywania, przy pomocy maseczek, ust i nosa przez cały czas pobytu na terenie Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.  

 

mk