Hrabi w nowym programie

"Pienia i jęki" zabrzmią na scenie Domu Muzyki. "PIENIA I JęKI - Hrabiego piosenki" to program złożony z piosenek kabaretu Hrabi...

... których przez 7 lat istnienia grupy nazbierała się całkiem spora sterta. Hrabi będzie piać i jęczeć z towarzyszeniem zespołu muzycznego, który to składa się w jednej trzeciej z przystojnych mężczyzn, sam Hrabi w jednej czwartej z ładnej kobiety więc będzie na czym oko zawiesić. Piosenka to coś wyjątkowego i miłego również dla ucha, coś co upiększa zaśmiecone ulice, brudne szyby w pociągu relacji Warszawa-Kraków i krzywe ryje polityków. Jak się człowiek wsłucha w melodię to i szybciej ziemniaki obierze, ziemniaki zaś szybciej się ugotują. Podczas analizowania tekstu piosenki czas biegnie inaczej, nim się spostrzeżesz już zaczyna się kolejna i kolejna...

W koncercie naszych piosenek można usłyszeć te, które zostały odłożone na półkę, jest więc: piosenka ciążowa, piosenka o jesieni, o podatkach, języku polskim, sklerozie czy łysym panu.

Kabaret Hrabi wystąpi w składzie:

- Joanna Kołaczkowska (Znana też jako Chuda, Matysik, wreszcie Kołaczkowska, Kołaczewska, Koleczkowska oraz Kauczewska),

- Tomasz Majer (Znany też jako Sajer, Rajer, Klajer, Lajer, Myjer, Lupier, Klajster... albo po prostu Gutang),

- Dariusz Kamys (Znany też jako Kamas, Kamasz, Kamyk, Kamis oraz Zizi...),

- Łukasz Pietach (Znany równiez jako Piecz, Pieczyński, Pietch, Peczt oraz Trzpiech).

kabaret Hrabi - 25 października, g. 19.00, Dom Muzyki BCK. Bilety w cenie 50 zł.

opr. mk