Festiwal Kompozytorów Polskich 2016

Tegoroczny Festiwal Kompozytorów Polskich odbędzie się w dniach od 13 do 15 października. Zabrzmi muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego, poezja w znakomitym wykonaniu oraz muzyka gór.

Bilety na każdy z festiwalowych koncertów w Domu Muzyki w cenie 60 zł (normalny) oraz 30 zł (ulgowy - emeryci, rencisci, młodzież szkolna).

XXI FESTIWAL KOMPOZYTORóW POLSKICH

IM. PROF. HENRYKA MIKOŁAJA GóRECKIEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ

13 – 15 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

13.10.2016 r. godz. 12:00 Dom Muzyki BCK

KONCERT BIELSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

W PROGRAMIE:

TOMASZ ORLOW

SONATA MELODII LUDOWYCH NA FORTEPIAN – PRAWYKONANIE

SUITA TAńCóW GóRALSKICH NA WIOLONCZELę I FORTEPIAN – PRAWYKONANIE

JAN SZTWIERTNIA

RONDO NA KWARTET SMYCZKOWY

GRONIE, ROZTOMIŁE Z OPERY LUDOWEJ SAŁASZNICY W TRANSKRYPCJI

NA WIOLONCZELę I FORTEPIAN

TRANSKRYPCJA U. MIZIA – PRAWYKONANIE

ZENON KOWALOWSKI

MUZYCZNE WęDRóWKI Z REKSIEM NA TRIO SMYCZKOWE Z FORTEPIANEM

 

WYKONAWCY:

TOMASZ ORLOW – FORTEPIAN

ADAM WAGNER – I SKRZYPCE

ZENON MOJŻYSZ – II SKRZYPCE

WITOLD SZULAKOWSKI – ALTóWKA

URSZULA MIZIA – WIOLONCZELA, PROWADZENIE KONCERTU

 

13.10.2016 r. godz. 18:00 Dom Muzyki BCK

HENRYK MIKOŁAJ GóRECKI III SYMFONIA

„SYMFONIA PIEŚNI ŻAŁOSNYCH”

40-TA ROCZNICA PIERWSZEGO WYKONANIA

WYKONAWCY:

BIELSKA ORKIESTRA FESTIWALOWA

IWONA HOSSA - sopran

DYRYGENT:

JAN STAńCZYK (WNUK H.M. GóRECKIEGO)

 

14.10.2016 r. godz. 11:00 Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej

KONCERT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

LUBOMIR RóŻYCKI STAńCZYK

HENRYK WIENIAWSKI Fantaisie brillante

sur des motifs de l'Opéra Faust CH. Gounod op. 20

ZYGMUNT NOSKOWSKI STEP – POEMAT SYMFONICZNY

WOJCIECH KILAR KOŚCIELEC

WYKONAWCY:

ORKIESTRA SYMFONICZNA ZPSM W BIELSKU-BIAŁEJ

Julia Iskrzycka - skrzypce

DYRYGENT:

ANDRZEJ KUCYBAŁA

 

14.10.2016 r. godz. 18:00 Dom Muzyki BCK

SALON MUZYCZNY

MISTRZOWSKI WIECZóR POEZJI I MUZYKI

W PROGRAMIE:

MUZYKA I.J. PADEREWSKIEGO, F. CHOPINA, H. WIENIAWSKIEGO,

K. SZYMANOWSKIEGO, Z. KONIECZNEGO;

ORAZ POEZJE C.K. NORWIDA, B. LEŚMIANA, A. MICKIEWICZA,

J. IWASZKIEWICZA, J. TUWIMA, J. SŁOWACKIEGO

WYKONAWCY:

DANIEL OLBRYCHSKI – RECYTACJE

KRZYSZTOF JAKOWICZ – SKRZYPCE

ROBERT MORAWSKI – FORTEPIAN

 

15.10.2016 r. godz. 18:00 Dom Muzyki BCK

MUZYKA GóR

UTWORY W. KILARA, F. CHOPINA, H.M. GóRECKIEGO,

K. SZYMANOWSKIEGO, D. LUBOWICZA, M. SMOCZYńSKIEGO

W PROGRAMIE:

TRADYCYJNE MELODIE GóRALSKIE

WYKONAWCY:

KWARTET SEBASTIANA KARPIELA-BUŁECKI

KONCERT FORTEPIANOWY

MUZ. WOJCIECH KILAR

WYKONAWCY:

JANUSZ OLEJNICZAK – FORTEPIAN

JAN SMOCZYńSKI – INSTRUMENTY KLAWISZOWE

KWARTET SEBASTIANA KARPIELA-BUŁECKI

ATOM STRING QUARTET

NEO QUARTET

MICHAŁ BARAńSKI – KONTRABAS

JAN MŁYNARSKI – PERKUSJA

„BALLADA O ŚMIERCI JANOSIKA”/ „KIE JANICKA WIEDLI OD LEWOCE”

„BALLADA O ŚMIERCI JANOSIKA” MUZ. DAWID LUBOWICZ

UTWóR OPARTY NA TRADYCYJNEJ MELODII Z PODHALA

„KIE JANICKA WIEDLI OD LEWOCE”

WYKONAWCY:

ATOM STRING QUARTET

KWARTET SEBASTIANA KARPIELA-BUŁECKI

GóRALSKI DUET WOKALNY:

MAŁGORZATA DZIERZęGA I BOGUSŁAWA KUDASIK

KONCERT FORTEPIANOWY OP. 40

MUZ. HENRYK MIKOŁAJ GóRECKI

WYKONAWCY:

JANUSZ OLEJNICZAK – FORTEPIAN

ATOM STRING QUARTET

NEO QUARTET

„LULAJ”

MUZ. FRYDERK CHOPIN/MELODIA LUDOWA

WYKONAWCY:

JANUSZ OLEJNICZAK – FORTEPIAN

SEBASTIAN KARPIEL-BUŁECKA

MAZUREK OP. 50 NR 1

MUZ. KAROL SZYMANOWSKI

WYKONAWCY:

JANUSZ OLEJNICZAK – FORTEPIAN

MATEUSZ SMOCZYńSKI – SKRZYPCE

JAN SMOCZYńSKI – INSTRUMENTY KLAWISZOWE

MICHAŁ BARAńSKI – KONTRABAS

JAN MŁYNARSKI – PERKUSJA

ZAKOPANE

MUZ. MATEUSZ SMOCZYńSKI

WYKONAWCY:

ATOM STRING QUARTET

ORAWA

MUZ. WOJCIECH KILAR

WYKONAWCY:

JANUSZ OLEJNICZAK – FORTEPIAN

KWARTET SEBASTIANA KARPIELA-BUŁECKI

ATOM STRING QUARTET

NEO QUARTET

JAN SMOCZYńSKI – INSTRUMENTY KLAWISZOWE

MICHAŁ BARAńSKI – KONTRABAS

JAN MŁYNARSKI – PERKUSJA

DYRYGENT:

JERZY MAKSYMIUK

opr. mk