Co jest śmieszne

Przyjdź do Bielskiego Centrum Kultury 13 października o g. 18.30 lub 21.00, aby dowiedzieć się CO JEST ŚMIESZNE. Instruktaż zapewni kabaret Hrabi.

Czy śmiejąc się znajdujemy czas na przemyślenie tego z czego się śmiejemy? Czy byliśmy kiedyś w sytuacji, w której przed nami stał osobnik opowiadający żart, a my patrzyliśmy na niego w lęku, że żart nas nie rozbawi i co w takiej sytuacji zrobić? Czy to, co śmieszy nas w życiu prywatnym, jest śmieszne również na scenie? A może śmieszy, ale zupełnie odwrotnie? Czy widząc po raz setny ten sam skecz, można nadal się śmiać? Czy śmieszą nas miny, tekst czy świadome aktorstwo?

Niektóre z tych pytań zadajemy sobie w naszym najnowszym programie. Zastanawiające jest bowiem co śmieszy widza i dlaczego. I czy sam śmiech wystarczy by artystów szanować. Czy gdy wyjedziemy ze spektaklu ubawieni, czy jednocześnie przy tym rozsmakowani i zadowoleni. Czy uczucie to zostanie w nas na dłużej. I dlaczego?

Kabaret Hrabi wystąpi w składzie:

- Joanna Kołaczkowska (Znana też jako Chuda, Matysik, wreszcie Kołaczkowska, Kołaczewska, Koleczkowska oraz Kauczewska),

- Tomasz Majer (Znany też jako Sajer, Rajer, Klajer, Lajer, Myjer, Lupier, Klajster... albo po prostu Gutang),

- Dariusz Kamys (Znany też jako Kamas, Kamasz, Kamyk, Kamis oraz Zizi...),

- Łukasz Pietach (Znany również jako Piecz, Pieczyński, Pietch, Peczt oraz Trzpiech).

Kabaret Hrabi – Dom Muzyki BCK, 13 października, g. 18.30 i 21.00. Bilety w cenie 50 zł

opr. mk