Bandurzyści ze Lwowa

Zespół Bandurzystów przy Lwowskiej Akademii Muzycznej to grupa 28 muzyków grająca na tradycyjnych, pochodzących z XVI w.,  ukraińskich instrumentach ludowych, zwanych bandurami.  29 stycznia wystąpią na scenie Domu Muzyki.

Zespół złożony jest z zawodowych wokalistów i bandurzystów i kierowany jest przez Prof. Lwowskiej Akademii Muzycznej - Tarasa Lazurkiewicza, który z wielką osobistą pasją i zaangażowaniem inspiruje zespół do prezentacji ukraińskiej muzyki na możliwie najwyższym poziomie estetycznym i profesjonalnym.

Członkowie zespołu to wyselekcjonowani laureaci licznych konkursów muzycznych. Każdy z nich występuje jako solista wokalista i bandurzysta. Zespól złożony z tak znakomitych wykonawców reprezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych festiwali. Z wielkim powodzeniem występował w wielu krajach Europy i Azji (Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Chiny, Kazachstan Mongolia, Białoruś...). Posiada liczne nagrania telewizyjne, filmowe i płytowe.

Prof. Lazurkiewicz tak opowiada o bandurze :

„od swoich przodków otrzymaliśmy w spadku niepowtarzalny instrument muzyczny – bandurę. Jeszcze w średniowieczu na terenach dzisiejszej Ukrainy wędrowali od wsi do wsi, w towarzystwie chłopców przewodników, ślepi starcy. Na plecach nieśli kobzę lub bandurę. Grając na nich zarabiali na chleb. Wiadomość, że do wsi przybył kobziarz szybko docierała do wszystkich i mieszkańcy schodzili się by posłuchać starego mędrca. Dotykając czarodziejskich strun, gość opowiadał o tym, co działo się na ziemi ukraińskiej, w bylinach i dumach sławił kozaków, broniących rodzinnej ziemi przed wrogiem. Lirycznym śpiewem rozczulał słuchaczy do łez a wesołą piosenką wywoływał szczery śmiech. Kiedy kozacka dusza płakała i tęskniła za krajem czy za ukochaną dziewczyną, kochała i tęskniła razem z nią bandura. Ale kiedy kozak zaczynał piosenkę wesołą, każdy kto ją słyszał, zaczynał porywający taniec i serce kozackie napełniało się radością”.

Współczesna bandura (tzw. kijowska) jest instrumentem, który przeszedł długą drogę kształtowania się i rozwoju. Obecnie jego możliwości techniczne pozwalają włączać do repertuaru nie tylko utwory folklorystyczne i klasykę sztuki światowej ale również i utwory innych kierunków muzycznych.

Obecnie rozróżniamy trzy rodzaje bandur: bandura klasyczna ma 20-30 strun, strojonych diatonicznie, bandura charkowska ok. 31 strun (obecnie zapomniana) oraz powstała w 1918 r. bandura kijowska (65 strun) – najbardziej popularna.

W latach stalinowskich gra na bandurze, jako symbolu nacjonalizmu ukraińskiego, została zakazana. Po odzyskaniu niepodległości gra na niej przeżywa ponowny rozkwit.

Lazurkiewicz Taras - bandurzysta, śpiewak i pedagog, Zasłużony Artysta Ukrainy, profesor Akademii Muzycznej im. M.Łysienki we Lwowie, laureat wielu konkursów krajowych i międzynarodowych. Od 1989 roku koncertuje jako solista i członek różnych zespołów muzycznych. Koncertował w wielu miastach na terenie Ukrainy, brał udział w licznych międzynarodowych festiwalach w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Aktualnie Taras Lazurkiewicz jest profesorem klasy bandury Lwowskiej Akademii Muzycznej oraz stałym członkiem jury na ukraińskich i międzynarodowych konkursach bandurzystów. Jest autorem wielu prac naukowo-metodycznych dotyczących nauczania gry na bandurze a także kompozytorem, aranżerem i dyrygentem.

PROGRAM KONCERTU

- „Bandurzysto, szary orle pieśń ludowa (sł. Tarasa Szewczenki) wyk. Tasa Lazurkiewicz, Nazar Kucewicz i Sergij Kutepow

- "Błękitno-Złota Ukraina" (muz. Oksana Gerasymenko, sł: Marija Czumarna) wyk. zespół bandurzystów + śpiew

- "Czekając na wiosnę" (muz. Ivan Kowtun, sł. Taras Szewczenko) wyk. zespół a’capella

- "Ostinato" (muz.Gustav Theodore Holst opr. Taras Lazurkiewicz) wyk. zespół bandurzystów

- "Dziewiąte wrota" wokaliza z filmu R. Polańskiego (muz. Wojciech Kilar) wyk. Kwitoslawa Sozanka + zespół bandurzystów

- „Oblivion” (muz. Astor Piazzolla) wyk. Andrzej Jackiw – akordeon + zespół bandurzystów

- "Oj, jest w lesie żurawina" Ukraińska pieśń ludowa w opracowaniu zespołu wyk. Wiltoria Jakymowicz - śpiew + zespół bandurzystów

- "Oj, moje góry" piosenka łemkowska wyk. duet : Wiktoria Jakymowicz i Julia Boyko)

- "Rytmy serca" (wyk. Katarzyna Traczuk – bandura solo)

- "Jak cię kocham" (muz. Igor Pokład, sł.: Dmytro Łucenko) wyk. Katarzyna Tkaczuk - śpiew + bandura

- "Oj, czyj to jest koń?" Pieśń z filmu „Ogniem i mieczem” wyk. Katarzyna Traczuk i Jaryna Skoropad – śpiew + bandury

- Fragment z Suity pt. "Ptaki" (muz. Ottorino Respighi ) wyk. Andrzej Jackiw – solo na posyłce

- "Szczedryk" (muz. Mikołaj Leontowicz) wyk. zespół a’capella

- "Don Kichot" wariacje Kitri (muz. Ludwig Minkus) wyk. zespół a’capella

- I cz z Sonaty C Dur (muz. Maksym Berezowski ) wyk. Andrzej Jackiw – sopelka + zespół bandurzystów

- "Hucułka Ksenia" (muz. Jarosław Barnycz) wyk.kwintet bandurzystek

- "Zasmuciły się Hałyczanki" (muz. Roman Kupczynski) wyk. kwintet bandurzystek

- "Wspomnienie" (muz. Taras Łazurkiewicz) wyk. Taras Lazurkiewicz – bandura solo i sopyłka

- „Dwa ricerkary” (muz. Wacław Trojan) wyk. Andrzej Lackiw i Taras Lazurkiewicz

- "Czy spotkamy się jeszcze?" (muz. Wiktor Własow, sł. Taras Szewczenko) wyk. zespół bandurzystow

- "Oj, wczoraj orałem ziemię" (pieśń ludowa w opracowaniu M.Łysienki&T.Lazurkiewicza) wyk. cały zespół + soliści: Nazar Kucewicz i Sergij Kutepow

- "Kołomyjka" (muz. Wasyl Popadiuk) wyk. Taras Lazurkiewicz - dwudwięciwka, drumla, Andrzej Lackiw – akordeon + zespół

- "Je suis malade" z repertuaru Lary Fabian wyk. Katarzyna Katarzyna Traczuk – śpiew, bandura

- „Silvia” (muz. Anatol Chiriac) wyk. Andrzej Jackiw – fletna pana + zespół

- "Hej, Sokoły!" pieśń ludowa wyk. zespół bandurzystów ze śpiewem

Orkiestra Bandurzystów. Dom Muzyki BCK, 29 stycznia, g. 18.00. Bilety w cenie 60 zł (normalny) i 30 zł (ulgowy - emeryci, renciści, młodzież szkolna). R+

opr. mk